Pandemien gir et mer utydelig skille mellom arbeid og fritid – i Nationen

Hjemmekontor som problem: Pandemien gir et mer utydelig skille mellom arbeid og fritid. Det kan skade likestillingen.
Pandemien har gjort grensen mellom fritid og arbeidstid enda mer utydelig, og mange lurer på hvordan dette påvirker arbeidslivet. Svaret kan vi kanskje finne i bransjer som IT

Foto fra Nationen, Faglig snakka 5. mai 2021

Les kronikken av Gilda Seddighi og meg selv i Nationen i dag – om utfordringer med å balansere familie og karriere .. utfordringer som ikke har blitt mindre under pandemien

https://www.nationen.no/motkultur/faglig-snakka/hjemmekontor-som-problem/

Nationen 5. mai 2021