Two new publications – open access

Fjordantologien 2017 is out, and I’m involved in two chapters – all open access!

Kapittel 4: Mediebruk, samfunnsengasjement og sosial kapital i en digital æra: På jakt etter minoritetskvinner sine stemmer

Abstract: This chapter draws from a project studying non-western immigrant women and their use of media related to social engagement. The authors explore social capital, including the digital, analysed through two women’s life biographies, community involvement and media use. Engaged in different arenas they illustrate different manifestations of social capital, one of them shows a high degree of digital social capital, while the other deploys alternative media.

 

Kapittel 9: Om teknologien som ikke fikk være teknologi – diskurser om velferdsteknologi

Abstract: Inspired by Foucault, we explore meaning created by the health authorities’ policy documents on welfare technology. We explore the meaning construction of a «technology-reducing» claim stating that «welfare technology is not about technology, but about human beings». The scientific essay illustrates how this and similar claims have gained widespread acceptance and discusses some of the effects this type of policy statements has for the users of welfare technology.

Ny rapport: Hvordan møter skolen økt frivillig engasjement for å lære barn koding?

Hilde G. Corneliussen og Lin Prøitz: Hvordan møter skolen økt frivillig engasjement for å lære barn koding? – erfaringer med koding for barn i og utenfor skolen, Vestlandsforsking-rapport nr. 6/2015

Last ned rapporten: http://www.vestforsk.no/rapport/hvordan-moter-skolen-okt-frivillig-engasjement-for-aa-laere-barn-koding

Rapporten beskriver og drøfter funn fra forprosjektet “Innovasjon i utdanning: Hvordan møter skolen økt frivillig engasjement for å lære barn koding? – Erfaringer fra Leikanger kommune”. Hovedmål er å kartlegge erfaringer fra tilbud om koding for barn innenfor og utenfor skolen for å undersøke i hvilken grad dette representerer inkluderende opplæring og hvordan det samspiller med skolens oppgave. Som resultat skal forprosjektet identifisere hvilke kunnskapsbehov skolen har i møtet med den frivillige bevegelsen som har trådt inn som en ny premissleverandør for barns digitale kompetanse. Første del er i sin helhet utført av forskerne Hilde G. Corneliussen og Lin Prøitz, mens andre del er basert på skolens egen evaluering av kodeaktivitet i skolen, der Corneliussen og Prøitz har bidratt med dialog og fungert som forfattere i rapporten. Studien er godkjent av Personvernforbunet for forskning, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste.