Ny rapport: Hvordan møter skolen økt frivillig engasjement for å lære barn koding?

Hilde G. Corneliussen og Lin Prøitz: Hvordan møter skolen økt frivillig engasjement for å lære barn koding? – erfaringer med koding for barn i og utenfor skolen, Vestlandsforsking-rapport nr. 6/2015

Last ned rapporten: http://www.vestforsk.no/rapport/hvordan-moter-skolen-okt-frivillig-engasjement-for-aa-laere-barn-koding

Rapporten beskriver og drøfter funn fra forprosjektet “Innovasjon i utdanning: Hvordan møter skolen økt frivillig engasjement for å lære barn koding? – Erfaringer fra Leikanger kommune”. Hovedmål er å kartlegge erfaringer fra tilbud om koding for barn innenfor og utenfor skolen for å undersøke i hvilken grad dette representerer inkluderende opplæring og hvordan det samspiller med skolens oppgave. Som resultat skal forprosjektet identifisere hvilke kunnskapsbehov skolen har i møtet med den frivillige bevegelsen som har trådt inn som en ny premissleverandør for barns digitale kompetanse. Første del er i sin helhet utført av forskerne Hilde G. Corneliussen og Lin Prøitz, mens andre del er basert på skolens egen evaluering av kodeaktivitet i skolen, der Corneliussen og Prøitz har bidratt med dialog og fungert som forfattere i rapporten. Studien er godkjent av Personvernforbunet for forskning, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste.